ข่าวประกาศ

เพิ่มรายการ Unknown Drug Related กรณีมีปัญหา DRPที่ไม่มีชื่อยา
 เมื่อพบปัญหา DRP  ที่ไม่สามารถระบุ หรือ ไม่มีชื่อยา ให้ค้นหา ที่ item ยา ด้วย คำว่า Unknown   ค่ะ
 ประกาศเมื่อ : 14/5/2563 13:06:17
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน